Állami támogatások

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott

állami támogatás: Visszakaphatsz 25.000 Forintot!!!

A 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői
engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá
kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek:

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

  •  a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy
  • a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült

feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

Pénz